ก.ล.ต. เตือน! ธุรกรรม DeFi มีความเสี่ยงหลายจุด ประชาชนควร ‘ระมัดระวัง’ ในการตัดสินใจทำธุรกรรม

ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  เตือนให้ประชาชนมีความระมัดระวังในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับบริการทางการเงินแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Finance : DeFi) เพราะมีความเสี่ยงและไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลของไทย

DeFi เป็นบริการในลักษณะของการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก (deposit taking & lending) ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปเพื่อหาประโยชน์ต่อ เช่น การนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาให้กู้ยืม หรือการนำไปลงทุนต่อ โดยการให้บริการในลักษณะแบบนี้ส่วนมากจะแสดงผลตอบแทนสูงเพื่อจูงใจผู้ซื้อขายให้เข้ามาทำธุรกรรม จึงทำให้ในปัจจุบันการให้บริการและการเข้าไปลงทุนใน DeFi ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก

หารู้ไม่ ว่าธุรกรรม DeFi ก็มีความเสี่ยงอยู่หลายด้าน เช่น :

  1. ความเสี่ยงจากตัวผลิตภัณฑ์และบริการที่อาจมีความซับซ้อน
  2. ความเสี่ยงจากการให้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลเกินกว่ามูลค่าหลักประกัน (overleverage)
  3. ความเสี่ยงที่ผู้ใช้งานอาจได้รับข้อมูลไม่เพียงพอ และ อาจถูกเอาเปรียบจากผู้ให้บริการได้
  4. ความเสี่ยงด้านเทคนิคและความปลอดภัย รวมไปถึงข้อกำหนด เงื่อนไข และฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ที่อาจมีช่องโหว่ ตลอดจนการถูกหลอกลวง ฉ้อโกง เช่น การ Rug Pull เป็นต้น

เพราะฉะนั้น ผู้ซื้อขายจึงควรศึกษาโครงการ DeFi ก่อนที่จะทำการเข้าร่วมโครงการ และควรที่จะใช้ความระมัดระวังในการทำธุรกรรมเนื่องจากการให้บริการในลักษณะ deposit taking & lending ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลภาคตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศไทย

ซึ่งในปัจจุบัน ก.ล.ต. อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อทบทวนแนวทางการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล โดยทาง ก.ล.ต. ไม่สนับสนุนธุรกรรมในลักษณะ deposit taking & lending ทั้งในรูปแบบ decentralized finance หรือ centralized finance และอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางกำกับดูแลเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสมต่อไป

ที่มา : sec

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Facebook
Twitter
LinkedIn