“ก.ล.ต.ไทย” และ “ก.ล.ต. ดูไบ” ร่วมลงนาม MoU แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมนวัตกรรมด้านการเงิน!

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ก.ล.ต.ดูไบ หรือ Dubai Financial Services Authority (DFSA) เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้มีการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมนวัตกรรมด้านการเงิน  ซึ่งครอบคลุมถึงเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำกับดูแล (RegTech) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565

ข้อตกลงดังกล่าวเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นที่จะยกระดับความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. และ DFSA ในการพัฒนาการของนวัตกรรมทางการเงินและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการกำกับดูแลการให้บริการทางการเงิน ไปจนถึงเทคโนโลยีในตลาดทุนของทั้งสองประเทศ

Mr. Ian Johnston, Chief Executive, DFSA กล่าวว่า “ด้วยพัฒนาการในภาคบริการทางการเงินเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้หน่วยงานกำกับดูแลจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ในการร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความร่วมมือระหว่างสองประเทศ DFSA เชื่อมั่นว่า การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่าง DFSA และ ก.ล.ต. เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการเงินทั่วโลกจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ”

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการริเริ่มสำคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานกำกับดูแลทั้งสองประเทศสามารถก้าวทันพัฒนาของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสามารถจัดการกับความท้าทายใหม่ ๆ ได้

นอกจากนี้ MoU ฉบับนี้ยังเน้นย้ำความมุ่งมั่นของ ก.ล.ต. ในการยกระดับความสัมพันธ์กับหน่วยงานกำกับดูแลชั้นนำซึ่งรวมถึง DFSA อีกด้วย ก.ล.ต. เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่าง DFSA และ ก.ล.ต. จะเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการกำกับดูแลตลาดทุนของทั้งสองประเทศ”

ที่มา : sec

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Facebook
Twitter
LinkedIn