งานนี้มีเท!! PROEN ยกเลิกการลงทุนเหรียญ KUB และยกเลิกสัญญาเป็น Node ให้กับ Bitkub

 

อ้างอิงจากเอกสารของบริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN ที่ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยระบุว่า PROEN ได้ทำการยกเลิกสัญญาการที่จะเป็น Node Validator หรือที่เรียกกันว่าผู้ตรวจสอบธุรกรรมให้กับ Bitkub chain และได้ยกเลิกการลงทุนในเหรียญ KUB เป็นที่เรียบร้อย

ตามที่บริษัท PROEN ได้มีมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  3/2565 เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภท Cryptocurrency ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอรกับ บริษัท Bitkub

และ PROEN ยังเป็นหนึ่งในบริษัทที่รับหน้าที่เป็น Node Validator ให้กับ Bitkub chain กลุ่มแรกซึ่งมีการร่วมกันอีก 10 บริษัท ตามเงื่อนไขที่จะต้องลงทุนซื้อเหรียญ KUB ในจำนวน 250,000 KUB เพื่อรับหน้าที่เป็น Node ให้กับบล็อกเชนซึ่งมี Consensus Algorithm แบบ Proof of Authority (PoA) โดยได้เปลี่ยนมาเป็นแบบ Proof of Stake Authority (PoSA) ภายหลัง

PROEN ได้ทำการระบุในเอกสาร ระบุถึงสาเหตุในการยกเลิกสัญญาในครั้งนี้เนื่องจาก

“การเปลี่ยนแปลงของราคาเหรียญ KUB และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ”

ทางบริษัทฯ ขอยกเลิกการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและยกเลิกสัญญาการเป็น Node Validatorโดยได้ส่งหนังสือไปยัง Bitkub เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565

แม้ PROEN ยกเลิกสัญญา แต่ก็ยังเป็น Tech Partner กันอยู่

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยี (Tech Partner)  ร่วมกับทาง BitKub เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี Bitkub Chain และร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ สู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยในอนาคตต่อไป

ที่มา : siamblockchain , cryptosiam

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Facebook
Twitter
LinkedIn