ด่วน! SCBX ล้มดีล Bitkub มูลค่ากว่า 17,500 ล้านบาท

 

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ  SCB  แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBS (ผู้ซื้อ)ในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ SCBS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

โดยเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นในบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) (ผู้ขาย) จาก บริษัท บิทคับ แคปปิตอล  กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ในอัตราส่วนร้อยละ 51% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน Bikub คิดเป็นรวมมูลค่า ประมาณ  17,850 ล้านบาท

 ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ และ SCBS ได้ร่วมกันดำเนินการสอบทานธุรกิจ (due diligence)  ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง แถมยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ขายและ Bitkub   โดยในระหว่างกระบวนการสอบทานธุรกิจ บริษัทฯSCB และ SCBS ได้เห็นศักยภาพและความสามารถในหลากหลายด้านของกลุ่ม Bitkub และเห็นโอกาสในการร่วมมือพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของ Bitkub ในอีกหลายด้าน

 อย่างไรก็ดี ถึงแม้การสอบทานธุรกิจจะไม่มีข้อบ่งชี้ถึงความผิดปกติอันเป็นนัยสำคัญซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ แต่เนื่องจาก Bitkub ยังคงมีประเด็นค้างที่ต้องดำเนินการหาข้อสรุปตามคำแนะนำและสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่ง ยังไม่แน่นอน ในเรื่องระยะเวลาของการหาข้อสรุปดังกล่าว ผู้ซื้อและผู้ขายจึงได้ตกลงร่วมกันที่จะยกเลิกธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้

ทั้งหมดที่กลว่ามาทำให้ ที่ประชุมคณะกรรมการ SCBS ครั้งที่ 15/2565 จึงมีมติให้ SCBS ยกเลิกธุรกรรม การซื้อขายหุ้นโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. 2565

ทั้งนี้ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในการเข้าสู่ธุรกิจด้านเทคใน โลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งจะมีบทบาทอย่างสำคัญต่อเศรษฐกิจและภาคการเงินของประเทศไทย

ที่มา : bangkokbiznews

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Facebook
Twitter
LinkedIn