ธปท. ประกาศเกณฑ์ Virtual Bank ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท

ธปท. ประกาศเกณฑ์ Virtual Bank ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท

 

ธปท. จัดตั้ง “ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาและบริการผ่านช่องทางดิจิทัล (Virtual Bank)” เริ่มจะเปิดให้ไลเซนส์เพียง 3 ราย โดยเป็นต่างชาติเข้ามาได้แต่ต้องจับกับผู้ประกอบการในไทย ขาดว่าจะได้จัดตั้งไวที่สุดคือปี 2567

ในวันที่ 12 มกราคม 2566 นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) และนางสาววิภาวิน พรหมบุญ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธปท. ได้เผย แนวทางการอนุญาตให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาและบริการผ่านช่องทางดิจิทัล (virtual bank) ว่า ระยะเริ่มต้น จะเปิดให้ขอไลเซนส์หรือใบอนุญาตได้ไม่เกิน 3 ราย

โดยผู้ที่สนใจจัดตั้ง virtual bank นั้นสามารถที่จะเข้ามาหารือและยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งรวงทั้งเอกสารที่เกี่ยงข้องมายังธปท.ได้ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้จากนั้นหลังจากสิ้นสุด 6 เดือนรมว. คลังจะพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกภายใน 3 เดือน

นางสาววิภาวิน กล่าวว่า การให้ไลเซ่นส์จะเปิดกว้างให้กับผู้ที่สามารถตอบโจทย์ Green Line ได้อย่างยั่งยืน และความคาดหวังของ ธปท. ที่ต้องการให้ผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ทั้งรายย่อยและSME รวมถึงมีนวัตกรรมที่ไม่กระทบเสถียรภาพระบบการเงิน สามารถเข้ามาขอไลเซ่นส์ได้

นอกจากนี้ ทุนในการเริ่มต้นจดทะเบียนจะต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท เนื่องจาก virtual bank ต้องมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกับธนาคารดั้งเดิม แต่ไม่อนุญาตให้มี ATM/CDM ของตัวเอง และ Virtual Bank ต้องจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

ที่มา : kaohoon

#ลองลงทุน

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Facebook
Twitter
LinkedIn