ยอดเงินสะพัด 5.8 พันล้าน หลังเริ่มโครงการคนละครึ่งเฟส 5 มา 4 วัน

 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย ถึงความคืบหน้าของมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ซึ่งประกอบไปด้วย

 • โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
 • โครงการคนละครึ่งเฟส 5

ซึ่งขอมูลจากวันที่ 4 ก.ย. 65 พบว่า มีผู้ใช้สิทธิรวมทุกโครงการ รวมทั้งสิ้น 23.78 ล้านคน และยอดใช้จ่าย รวมแล้วทั้งสิ้น 7,779.5 ล้านบาท ซึ่งสรุปผลการใช้จ่ายได้ ตามนี้

1. โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีผู้ใช้สิทธิแล้วจำนวน 9.02 ล้านคน และ ยอดใช้รวมทั้งสิ้น 1,792.6 ล้านบาท

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ มีผู้ใช้สิทธิแล้วจำนวน 514,716 คน และมียอดใช้รวมทั้งสิ้น 101.8 ล้านบาท

3. โครงการคนละครึ่งเฟส 5 แบ่งออกเป็น

 • ผู้ใช้สิทธิรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 จำนวน 14.14 ล้านคน คิดเป็นยอดใช้รวมทั้งสิ้น 5,841.3 ล้านบาท
 • ผู้ใช้สิทธิรายใหม่ จำนวน 98,264 คน คิดเป็นยอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 43.8 ล้านบาท

รวมผู้ใช้สิทธิทั้งหมด มีจำนวน 14.24 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 5,885.1 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 2,981.8 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 2,903.3 ล้านบาท

ทั้งนี้ สำหรับยอดใช้จ่ายรวม ถ้าแบ่งตามประเภทร้านค้า ได้ดังนี้

 • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 2,070.3 ล้านบาท
 • ร้านธงฟ้า 1,440.6 ล้านบาท
 • ร้าน OTOP 317.1 ล้านบาท
 • ร้านค้าทั่วไป 1,961.7 ล้านบาท
 • ร้านบริการ 91.9 ล้านบาท
 • กิจการขนส่งสาธารณะ 3.5 ล้านบาท

โดยมีประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งสิ้น 22.77 ล้านราย ประชาชนรายเดิมที่ได้รับสิทธิจำนวน 22.56 ล้านราย

และสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 8.68 แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 1.51 หมื่นราย

ที่มา : thairath

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Facebook
Twitter
LinkedIn