รอนานหน่อยนะ นักเศรษฐศาสตร์และ World Bank คาด ไทยอาจใช้เวลา 10-15 ปี เพื่อก้าวเป็นประเทศรายได้สูง

ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ พึ่งจะมีข่าวประเทศมาเลเซียเพื่อนบ้านของเรา ได้ก้าวขึ้นจากประเทศที่ฐานะปานกลางค่อนไปทางสูง กลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้เรื่องนี้จะยังไม่ถือเป็นเรื่องทางการ แต่ก็คาดว่าเมื่อสิ้นสุดปีนี้หรือภายในปีหน้า หากมีการประกาศตัวเลขอย่างเป็นทางการออกมา ผลก็คงไม่คลาดเคลื่อนไปจากนี้

 

สำหรับเราที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันคงได้แต่แสดงความยินดีด้วยและเก็บความอิจฉาที่มีเอาไว้ในใจ เพราะสำหรับประเทศไทย เราติดอยู่กับคำว่าประเทศกำลังพัฒนา ประเทศรายได้ปานกลาง และคำว่ากับดักรายได้ปานกลาง (middle income trap) มาอย่างยาวนานพอสมควร

 

นายพงศ์นคร โภชากรณ์ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เคยคำนวณไว้อย่างคร่าว ๆ เกี่ยวกับประเด็นคำถามที่ว่า “อีกกี่ปี? เราถึงจะเป็นประเทศร่ำรวย“ โดยวิธีการคำนวณนั้น ผู้คำนวณได้ทำการตั้งสมมติฐานให้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ไม่มีความผันผวน เช่น จำนวนประชากร , อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาท/ดอลลาร์ เป็นต้น  และให้ GDP เป็นปัจจัยหลักปัจจัยเดียวที่จะส่งผลให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ประเทศรายได้สูง

 

ซึ่งเมื่อคำนวณออกมาแล้วจะพบว่าต้องใช้เวลาประมาณ 10-13 ปี หรือประมาณปีพ.ศ. 2575-2578 ประเทศประเทศไทยจึงจะก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง ทั้งนี้ ผู้วิเคราะห์ยังได้ให้กำลังใจทิ้งท้ายเอาไว้อีกว่า หากเศรษฐกิจของเราเติบโตเฉลี่ยได้ปีละ 8.7% อย่างที่เคยทำได้ในช่วงปี 2544-2550 ก็อาจจะทำให้ความฝันนี้กลายเป็นจริงเร็วขึ้นได้ 2-3 ปี

 

ส่วนทางด้านธนาคารโลก(World Bank) ให้ความเห็นไว้ว่า เศรษฐกิจไทยยังพึ่งพาภาคการส่งออกและแรงงานทักษะปานกลางอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งช่วงที่ผ่านมาสร้างผลิตผลลดลงกว่า 50% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนกลไกทางเศรษฐกิจใหม่ เพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เช่น ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น และส่งเสริมแนวเศรษฐกิจหมุนเวียน (แนวคิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า) 

 

หากทำได้ แบงค์ชาติยืนยันว่าจะช่วยให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางและขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี 2580 อย่างแน่นอน

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Facebook
Twitter
LinkedIn