รัฐบาลประกาศ! ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยุบ ศบค. แล้ว มีผล 1 ต.ค. เป็นต้นไป!!

 

ในวันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

มีมติเห็นชอบในการยกเลิกประกาศการบังคับใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป จึงส่งผลให้ศบค.ต้องยุบไปด้วย

และมีรายงานเพิ่มเติมว่า วันที่ 22 ก.ย. พลเอกสุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เปิดเผยว่า การประชุมในวันที่ 22 กันยายน เป็นการประชุมนัดสุดท้ายของ ศปก.ศบค.

ซึ่งพลเอกสุพจน์ ได้กล่าวด้วยว่า ที่ประชุม ศปก.ศบค.ได้เห็นชอบร่วมกันว่า วันที่ 23 กันยายน 2565 จะเสนอต่อที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ให้ยกเลิกการบังคับใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน)

โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาในที่ประชุม ซึ่งมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่เป็นประธาน พร้อมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง แพทย์ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จะร่วมกันพิจารณา

โดยทั้งนี้ หากที่ประชุม ศบค.เห็นชอบ ก็จะส่งผลให้ยุบ ศบค., ศปก.ศบค และศูนย์ที่เกี่ยวข้องอีก 9 ศูนย์ ยุบส่วนราชการต่าง ๆ ที่ตั้งมาก่อนหน้านี้ ทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาคเศรษฐกิจ ยุบทั้งหมด แต่จะมีกลไกรองรับ และได้มีการเตรียมการเป็นลำดับแล้ว โดยหากผ่านความเห็นชอบก็จะเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ที่มา  : prachachat

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Facebook
Twitter
LinkedIn