รู้หรือไม่ อัตราเติบโต GDP ไทย 20 ปีที่ผ่านมา สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก 0.5%

ช่วงกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งดีและร้ายเกิดขึ้นมากมาย ในแง่การเงินและระบบเศรษฐกิจนั้นเกิดวิกฤตการณ์ต่อระบบการเงินกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วโลก เช่น วิกฤตฟองสบู่ Dot-com(2001) , วิกฤต Subprime(2008) หรือในประเทศไทยเองก็มีวิกฤตต้มยำกุ้งที่ส่งผลกระทบไปยังหลายประเทศใกล้เคียงด้วยเช่นกัน

แม้ว่าปัญาจะเกิดขึ้นหลายครั้ง จนทำให้อัตราการเติบโตของ GDP ทั้งของประเทศไทยและของโลกลดน้อยลงในช่วงหลัง แต่รู้หรือไม่ว่าประเทศไทยยังคงมีอัตราการเติบโตของ GDP ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมานี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอัตราการเติบโตของ GDP โลกอยู่ที่ 0.5%

ข้อมูลอัตราการเติบโตของ GDP ไทยจาก World Bank ในช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ.2000 เป็นต้นมา เมื่อนำมาหาค่าเฉลี่ยแล้วจะพบว่ามีอัตราการเติบโตอยู่ 3.4%

 

ในขณะที่ข้อมูลอัตราการเติบโตของ GDP โลกจาก World Bank ในช่วงตั้งแต่ปีค.ศ.2000 เป็นต้นมา เมื่อนำมาหาค่าเฉลี่ยแล้วจะพบว่ามีอัตราการเติบโตอยู่ 2.9% ซึ่งน้อยกว่าไทยอยู่ 0.5% 

 

ซึ่งถึงแม้จะเป็นตัวเลขที่ไม่มากนัก แต่ก็ยังนับว่าเป็นเรื่องดี ๆ ที่ประเทศไทยของเรายังคงสามารถรักษาระบบเศรษฐกิจเอาไว้ได้ แม้จะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลำบากทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่านมาก็ตาม

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Facebook
Twitter
LinkedIn