รู้แล้วทำไมเทรดเสีย ผลวิจัยชี้ เทรดผ่านมือถือ เพิ่มโอกาสพอร์ตแตก!

 

สถาบันวิจัยด้านการเงินแห่งหนึ่งในยุโรป (SAFE) ได้เผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน และเครื่องมือสมัยใหม่ต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้ร่วมกับการลงทุน

โดยจะศึกษาพฤติกรรมการเทรดของนักลงทุนที่เทรดผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและเครื่องมือชนิดอื่น ๆ ผ่านข้อมูลของธนาคารในเยอรมนี 2 แห่ง

ขั้นตอนการศึกษาจะเป็นการเก็บข้อมูลจากนักลงทุนคนเดียวกัน ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน แต่ส่วนที่แตกต่างกันคือเครื่องมือที่ใช้ในการเทรด ที่มีทั้งสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อื่น ๆ 

ผลการศึกษาพบว่า การเทรดผ่านสมาร์ทโฟนนั้นจะทำให้นักลงทุนกล้าเสี่ยงมากยิ่งขึ้น มีพฤติกรรมการเทรดแบบวัดดวงมากยิ่งขึ้น และไม่กระจายความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งเมื่อเปลี่ยนไปใช้อุปกรณือื่นพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะหายไป 

สุดท้ายผู้วิจัยจึงเตือนว่าไม่ควรใช้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์หลักในการเทรดหรือการลงทุน

ที่มา : papers.ssrn

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Facebook
Twitter
LinkedIn