ลองลงทุนหุ้นกู้ – ข้อมูลหุ้นกู้เจริญโภคภัณฑ์ ก่อนเปิดจอง 5 ส.ค. นี้

 

สำหรับใครที่ชื่นชอบการลงทุนในหุ้นกู้ เชื่อว่าอาจจะเฝ้ารอวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่จะถึงนี้อยู่ก็เป็นได้ เนื่องจากจะเป็นวันแรกที่หุ้นกู้ของบริษัทขนาดใหญ่อย่างเจริญโภคภัณฑ์เปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ของบริษัททั้ง 3 ชุด ในชื่อชุดที่ว่า “หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565” บทความนี้เราจึงได้่รวบรวมเนื้อหาส่วนที่น่าสนใจเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่กำลังจะเปิดจองมาให้แก่ผู้อ่านทุกท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ดังรายระเอียดด่านล่างต่อไปนี้

.รายละเอียดหุ้นกู้

หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ประกอบไปด้วยหุ้นกู้ทั้งหมด 3 ชุด โดยรายละเอียดส่วนใหญ่นั้นค่อนข้างคล้ายคลึงกัน แต่จะแตกต่างกันที่ส่วนปลีกย่อยเล็กน้อยเช่น ช่วงเวลาการครบกำหนดไถ่ถอนหรืออัตราผลตอบแทนเป็นต้น

 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.15% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.6% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
 • หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.0% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

เปิดเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในราคาหน่วยละ 1,000 บาท ในจำนวน 8 ล้านหน่วยและสำรองไว้อีก 4 ล้านหน่วย รวมทั้งสิ้นเป็น 12 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท ผ่านการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรตติ้ง (Tris rating) ที่ระดับ A+ อยู่ในกลุ่มหุ้นกู้ Investment Grade ที่มีระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้

ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ทางบริษัทเจริญโภคภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเงินไปใช้งาน 2 ประการ ได้แก่

 1. ใช้สำหรับการชำระหนี้ ไม่ว่าจะเป็นตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่กลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวนโดยประมาณ 5,000,000,000 – 9,000,000,000 บาท
 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวนโดยประมาณ 3,000,000,000 บาท

.ช่องทางการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้ที่สนใจหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด สามารถจองซื้อได้ในวันที่ 5 และ 8-9 สิงหาคม 2565 โดยจะจัดจำหน่ายผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

สรุปจุดเด่นหุ้นกู้เจริญโภคภัณฑ์

 • มีระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง (A+)
 • มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย ผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อชุดที่เหมาะสมกับการลงทุนของตนได้
 • กระจายช่องทางจัดจำหน่ายทั่วถึง โดยเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ 1 ที่สามารถจองซื้อผ่าน TrueMoney Wallet ได้

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนได้ที่

https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=438972&SD=0508256509082565

หมายเหตุ

บทความนี้ไม่ใช่บทความแนะนำการลงทุน เนื้อหาในบทความนี้เกิดจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมานำเสนอแก่ผู้ที่มีความสนใจเท่านั้น ผู้ที่สนใจลงทุนควรศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจลักษณะของสินทรัพย์ลงทุนนั้น ๆ รวมถึงเงื่อนไขผลตอบแทน และประเมินความเสี่ยงให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Facebook
Twitter
LinkedIn