สรุป ราคาสินทรัพย์ ลงทุนเดือนตุลาคม 2565

สรุป ราคาสินทรัพย์ ลงทุนเดือนตุลาคม 2565

 

ราคาสินทรัพย์ ลงทุนประจำเดือนตุลาคม 2565

ราคา ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

 

อ้างอิง

tradingview

 

#ลองลงทุน

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Facebook
Twitter
LinkedIn