หมอบุญ วนาสิน ถูกสั่งปรับ 2.34 ล้านทางคดีแพ่ง เนื่องจากให้ข้อมูลอันส่งผลต่อราคาหุ้น THG

 

ก.ล.ต. เผยมาตรการลงโทษในการดำเนินคดีทางแพ่งกับ นายแพทย์บุญ วนาสิน ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (THG) ในกรณีเผยแพร่ข้อมูล ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือข้อมูลอื่นใดๆ ของ THG ในลักษณะมีผลกระทบต่อราคาหรือการตัดสินใจลงทุนในหุ้น THG

ในขณะนั้นมีคนจำนวนมากยื่นเรื่องให้ ก.ล.ต. ตรวจสอบและทาง ก.ล.ต. ก็ยังได้รับการแจ้งเหตุต้องสงสัยจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า นายแพทย์บุญ อาจบเผยแพร่ข้อมูลอันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดที่อาจทำให้มีผลกระทบต่อราคาหรือการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของ THG

ซึ่งนี้อาจเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 240 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

จากการตรวจสอบพบว่า การให้ข้อมูลของนายแพทย์บุญ วนาสิน ตามสื่อหลายๆแหล่งว่า THG จะลงนามในสัญญาซื้อขาย และนำเข้าวัคซีนป้องกันเชื้อ COVID-19 ชนิด mRNA ยี่ห้อ Pfizer โดยล็อตแรกจะมีการรับมอบวัคซีนจำนวน 5 ล้านโดส ภายในเดือนกรกฎาคม 2564

แต่ไม่ปรากฏว่า THG ได้มีการลงนามในสัญญานำเข้าวัคซีนภายในเดือนดังกล่าวจริง แต่ต่อมานายแพทย์บุญ ได้ออกยอมรับผ่านทางสื่อว่า ไม่สามารถนำเข้าวัคซีนดังกล่าวตามที่เคยให้ข่าวไว้ได้แล้ว การกระทำของ นายแพทย์บุญ ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 240 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 296 วรรคสอง และมาตรา 296/2 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

ค.ม.พ. ลงมติให้ ก.ล.ต. สามารถลงโทษตามมาตรการทางแพ่งโดยบังคับใช้กับ นายแพทย์บุญ โดยให้ชำระเงินค่าปรับทางแพ่งในอัตราสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติ คือ 2,000,000 บาท และชดใช้ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด รวมเป็นเงินจำนวน 2,348,834 บาท และห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นเวลา 42 เดือน มีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้กระทำความผิดลงนามในบันทึกการยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง หากผู้กระทำความผิดไม่ยินยอม ก.ล.ต. จะมีหนังสือขอให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งในอัตราสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติโดยไม่ต่ำกว่าอัตราที่ ค.ม.พ. กำหนด

ที่มา : bangkokbiznews

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Facebook
Twitter
LinkedIn