เคาะแล้ว!! ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำขึ้น 5-8% หลังผลการประชุมไตรภาคี ของปี 2565 

การประชุมที่น่าจับตามอง! อย่างการประชุมการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ของปี 2565

จากการไตรภาคีวันนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน นาย บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 21 ครั้งที่ 8/2565 ในการพิจราณาข้อเสนอของการหรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัด กรุงเทพฯ และ ในการประชุมครั่งนี้ประกอบไปด้วยตัวแทนฝ่ายต่างๆ อาทิเช่น ตัวแทนฝายลูกจ้าง ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง และหนวยงานจากทางภาครัฐในกระทรวงแรงงาน

วันที่ 2 สิงหาคม หลังจากการประชุมบอร์ดครั้งนั้น ได้มีรายงานจากที่ประชุมว่า ในแต่ละจังหวัดได้มีการเสนอตัวเลขอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเข้ามาให้บอร์ดพิจราณา แต่ที่น่าแปลกใจ คือมี 3 จังหวัดที่ไม่ได้ส่งเสนอตัวเลขมา นั่นคือ จังหวัด อุดรธานี, มุกดาหาร และ น่าน โดยที่ทั้ง 3 จังหวัดได้มีการให้เหตุผลว่า ตาม GPP แล้ว การที่ขึ้นอัตราค่าจ้างเพียงแค่ 5 ถึง 8% ไม่ส่งใดๆ ต่อค่าครองชีพ แต่ทางที่ประชุมเองอยากให้ทบทวนดูอีกครั้ง

นาย พิจิตร ดีสุ่ย (ฝ่ายลูกจ้าง) ยืนยันว่าการประชุมบอร์ดค่าจ้างในครั้งนี้ จะต้องได้ข้อสรุปในการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอย่างแน่นอน

ในการประชุมได้ความว่าจะขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประมาณ 5 ถึง 8% หรือ เพิ่มขึ้น 15.65 ถึง 26.88 บาท ทั้งนี้ ตามการคาดการณ์จะประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

และในการปรับขึ้นนั้นแต่จะจังหวัดจะได้เพิ่มนั้นขึ้นอยู่กับ GPP ของแต่ละจังหวัด เช่น ถ้าเป็นจังหวัดใหญ่ๆ อย่าง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมไปถึง จ.ระยอง จ.ชลบุรี และ จ.ภูเก็ต คาดการณ์ว่าจะได้รับการขึ้นในอัตราสูงสุดที่ 8% และจังหวัดอื่นๆ ก็จะได้ลดหลั่นกันไปตาม GPP ของแต่ละพื้นที่

ที่มา : bangkokbiznews

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Facebook
Twitter
LinkedIn