10 อันดับ เมือง น่าลงทุนในปี 2566

10 อันดับ เมือง น่าลงทุนในปี 2566

 

10 อันดับ เมือง น่าลงทุนในปี 2566

1.London  

2.Paris 

3.Berlin 

4.Madrid

5.Munich

6.Amsterdam

7.Frankfurt 

8.Hamburg 

9.Barcelona 

10.Milan

 

ที่มา

https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/asset-management/emerging-trends-real-estate/europe-2023.html

 

#ลองลงทุน 

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Facebook
Twitter
LinkedIn