โอกาสในการลงทุนหุ้นยักษ์ใหญ่ ด้วยเงินบาท ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) Alibaba DR

ธนาคารกรุงไทยได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.ให้เป็นผู้ออก DR จะทำการซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศและเก็บไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สินที่ต่างประเทศ แล้วทำการออกหลักทรัพย์ DR ซึ่งช่วยให้นักลงทุนไทยสามารถลงทุนได้สะดวกและเข้าถึงหุ้นเทคฯ ยักษ์ใหญ่ได้มากขึ้น

Alibaba DR ที่ทาง กรุงไทยออกมานี้มีลักษณะเด่นดังนี้

– ซื้อขายเป็นสกุลเงินบาท

– ซื้อขายหุ้นเทคโนโลยีใหญ่ระดับโลกได้

– ค่าธรรมเนียมเท่าการเทรดผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย

– นักลงทุนสามารถซื้อขายในตลาดฯ เริ่มต้นเพียง 1 หน่วย*

 

รายละเอียดการจองซื้อ

  • เสนอขาย IPO วันที่ 14 ก.พ. 65 เวลา 08.30 น. ถึง วันที่ 17 ก.พ. 65 เวลา 12.00 น.
  • อัตราอ้างอิง หุ้นอาลีบาบา 1 หุ้น : DR 100 หน่วย
  • ราคาที่คาดว่าจะเสนอขาย 4.00-8.00 บาท/หน่วย
  • นักลงทุนจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคา 8 บาทต่อหน่วย**

จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 2,000 หน่วย* ทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย

หมายเหตุ:  **ราคาเสนอขายสุดท้ายจะประกาศต่อไป โดยหากราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาสูงสุงของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ผู้จัดจำหน่ายจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อตราสารให้แก่ผู้จองซื้อตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

ทำความเข้าใจ ผลิตภัณฑ์ DR กันมากขึ้น

 

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) คือ ตราสารที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารซึ่งต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาติจาก สำนักงาน ก.ล.ต ซื้อหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศมา และนำมาออกและจดทะเบียนเป็นตราสาร DR ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้นักลงทุนสามารถซื้อขายได้ในรูปแบบของสกุลเงินบาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://krungthai.com/link/alibaba-dr-longlongthun

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน

นักลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

ขั้นตอนการจองซื้อ Alibaba DR สามารถทำได้ผ่านผู้จัดจำหน่าย 2 ราย

1.บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

2.บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดดังรูปด้านบน

ขั้นตอนการจองซื้อ Alibaba DR ผ่าน KTZ ผ่านแอป Wealthme

 

ระยะเวลาการเปิดบัญชี ภายใน วันที่ 14 ก.พ. ก่อน 16.00 น.สามารถเข้าไปดูรายละเอียดตามลิงค์ นี้ได้ : ขั้นตอนการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชัน WealthMe – YouTube

KTZ Contact Center: 02-695-5555

รายละเอียดดังรูปด้านบน

ขั้นตอนการจองซื้อ Alibaba DR ผ่าน FINANSIA

FSS Contact Center: 02-782-2400

ระยะเวลาการเปิดบัญชี ภายใน วันที่ 13 ก.พ.

รายละเอียดดังรูปด้านบน

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Facebook
Twitter
LinkedIn