ไทยพาณิชย์-กรุงศรี-ทูซีทูพี จับมือ ธปท. ทดลองใช้ “บาทดิจิทัล” เริ่มปลายปี 2565 นี้

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศวันที่ 5 ส.ค.2565 เรื่อง ความคืบหน้าการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางสำหรับการใช้งานในภาคประชาชน (Retail CBDC) เริ่มทดสอบใช้เงินบาทดิจิทัล โดยเริ่มการทดสอบปลายปี65ไปจนถึงกลางปี66 แต่การทดลองนี้อยู่ในวงจำกัดเพียง 10,000 ราย และที่สำคัญขอย้ำว่ายังไม่มีแผนในการที่จะออกใช้จริงแต่อย่างใด เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาและพัฒนาเงินบาทดิจิทัล เนื่องจากมีศักยภาพที่จะช่วยพัฒนาระบบการเงินในอนาคต

ธปท. ถือว่าเป็นธนาคารกลางแรก ๆ ที่เห็นถึงศักยภาพและความสำคัญของ CBDC ที่จะนำมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินที่สะดวกสบายและมีความหลากหลายมากขึ้น พร้อมกับต้นทุนที่ลดลง

การทดสอบศึกษาและพัฒนา Retail CBDC ร่วมกับภาคธุรกิจในห้องปฏิบัติการ (Proof of Concept) ไปสู่การใช้งานจริงในวงจำกัด (Pilot) ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อประเมินถึงประโยชน์และความเสี่ยง เพื่อที่จะได้กำหนดนโยบายและปรับปรุงการออกแบบ CBDC ในอนาคต

โดยแผนในการทดสอบ Retail CBDC ระยะ pilot นี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่

1. การทดสอบระดับพื้นฐาน (Foundation track)

ในการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ จะทำการทดสอบในรูปแบบของการนำเทคโนโลยีมาใช้งานจริงกับประชาชนรายย่อย โดยจะนำมาใช้ชำระค่าสินค้าบริการในพื้นที่เฉพาะ และในกลุ่มผู้ทดลองประมาณ 10,000 ราย ที่ถูกกำหนดโดย ธปท. และภาคเอกชนที่ร่วมทดสอบ 3 ราย 3 ได้แก่

  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด

ซึ่งในการทดสอบนี้จะนำเอาเทคโนโลยีของบริษัท Giesecke+Devrient4 เพื่อมาประยุกต์ใช้

2. การทดสอบระดับนวัตกรรม (Innovation track)

ในการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดบน Retail CBDC เน้นความสามารถในการเขียนโปรแกรม ที่จะเอื้อให้เกิด บริการทางการเงินใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการที่หลากหลาย และช่วยในการปรับปรุงและออกแบบ CBDC ที่เหมาะสมกับบริบทของไทยในอนาคต

และในการทดสอบนี้ได้จัดการทดสอบ โดยใช้รูปแบบคือการจัดแข่ง CBDC Hackathon ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม – 12 กันยายน 2565 โดยทีมหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบ จะได้รับคำปรึกษาจากสถาบันการเงินที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในโครงการอินทนนท์5 (ติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ ธปท.)

โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ที่มา : efinancethai , blognone 

รูปจาก : ธปท.

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Facebook
Twitter
LinkedIn