5 ความกังวล คนไทยท้ายปี 2566

5 ความกังวล คนไทยท้ายปี 2566

5 ความกังวล คนไทยท้ายปี 2566

  1. การเมือง 43%
  2. ความยากจน , ความเหลื่อมล้ำ 37%
  3. การว่างงาน 28%
  4. ความรุนแรง , อาชญากรรม 28%
  5. เงินเฟ้อ / 22%

อ้างอิง ipsos, https://www.youtube.com/watch?v=2cOOEVCyJqc

#ลองลงทุน

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Facebook
Twitter
LinkedIn