Cosmos โหวตโมเดลความปลอดภัยใหม่สำหรับ Hub ของเครือข่ายในสัปดาห์หน้า

Cosmos

 

Cosmos จะจัดระเบียบการโหวตของชุมชนในวันที่ 31 ต.ค. เกี่ยวกับข้อเสนอที่สำคัญซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำรูปแบบการรักษาความปลอดภัยใหม่สำหรับบล็อคเชนส่วนกลางของเครือข่ายซึ่งเรียกว่า Hub มีการวางแผนการลงคะแนนเสียงธรรมาภิบาลในวันที่ 24 ต.ค. แต่ถูกเลื่อนออกไป

Cosmos เป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกันซึ่งระบบนิเวศประกอบด้วยหลายสาย เครือข่ายเหล่านี้สามารถโต้ตอบกันได้โดยใช้โปรโตคอล Inter Blockchain Communication (IBC) ผ่านCosmos Hub

นักพัฒนาของCosmos ได้ออกเอกสารไวท์เปเปอร์ในเดือนกันยายน โดยเสนอฟังก์ชันใหม่สำหรับCosmos Hub รวมถึงกลไกที่เรียกว่าการรักษาความปลอดภัยแบบอินเตอร์เชน

กลไกนี้จะช่วยให้ครือข่ายเฉพาะแอปพลิเคชันในระบบนิเวศของCosmos พึ่งพาตัวตรวจสอบความถูกต้องของฮับเพื่อความปลอดภัย กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความปลอดภัยของอินเตอร์เชนนั้นหมายถึงการอนุญาตให้โซ่คอสมอสบางตัวสามารถป้องกันตัวเองได้โดยใช้Cosmos Hub

เอกสารไวท์เปเปอร์ยังเสนอการเปลี่ยนแปลง ATOM โทเค็นดั้งเดิมของCosmos Hub เพื่อให้เป็นสินทรัพย์หลักประกันที่เลือกได้บนเครือข่ายทั้งหมดซึ่งเรียกว่า ATOM 2.0 นี้จะถูกนำไปลงคะแนนเสียงด้วย หากการเปลี่ยนแปลงได้รับการอนุมัติ พวกเขาจะทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงของ Cosmos Hub เป็นแพลตฟอร์มบริการโครงสร้างพื้นฐานตามที่นักพัฒนากล่าว

ที่มา : theblock

#ลองลงทุน

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Facebook
Twitter
LinkedIn