Daylight saving time คืออะไร

Daylight saving time คืออะไร

 

Daylight saving time คือ ระบบการปรับเปลี่ยนเวลาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแสงอาทิตย์กลางวัน-กลางคืนในแต่ละฤดูกาล นิยมใช้กันในประเทศที่มีภูมิอากาศหนาว และแถบซีกโลกเหนือหรือซีกโลกใต้ เป็นต้น

 

ท่านใดที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศ อาจจะคุ้นเคยกันดีกับการตั้งนาฬืกาใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนเวลาให้ตรงตามเวลาท้องถื่นของต่างประเทศที่เราไป แต่รู้หรือไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะผู้มาเยือนเท่านั้นที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเวลาใหม่ เพราะในบางประเทศอย่างสหรัฐฯอเมริกา ก็มีการปรับเปลี่ยนเวลาท้องถิ่นของประเทศตัวเองเมื่อฤดูการผันเปลี่ยนด้วยเช่นกัน โดยสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนี้ถูกเรียกว่า Daylight saving time หรือ เวลาออมแสง ซึ่งจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้น เราจะอธิบายกันในบทความนี้

 

Daylight saving time คืออะไร

Daylight saving time(DST) หรือเวลาออมแสงในภาษาไทย เป็นข้อตกลงการตั้งค่าเวลาที่มักพบได้บ่อยในประเทศเขตภูมิอากาศหนาว และมักจะเริ่มต้นในช่วงหน้าร้อนและหน้าหนาวของแต่ละปี โดยการตั้งค่าเวลาไปข้างหน้า 1 ชั่วโมง (ในกรณีหน้าร้อน) และตั้งค่าเวลาให้ถอยหลัง 1 ชั่วโมง (ในกรณีหน้าหนาว) เพื่อให้สอดคล้องกับแสงแดดและช่วงเวลากลางวันกลางคืนของฤดูกาลนั้น ๆ

 

เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งของประเทศ รวมไปถึงความกว้างใหญ่ของพื้นที่ ทำให้ช่วงเวลากลางวัน-กลางคืนในกลุ่มประเทศเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากการโคจรของดวงอาทิตย์ แสงแดดในช่วงฤดูร้อนจะอยู่ยาวนานกว่าปกติ นาฬิกาที่บอกเวลาเป็นช่วงกลางคืน อาจจะไม่ตรงกับสภาพอากาศที่แสงยังส่องสว่างอยู่เต็มฟ้า หรือแสงแดดในฤดูหนาวที่หายไปเร็วกว่าช่วงเวลากลางคืนจะมาถึง ด้วยสาเหตุนี้เอง ระบบ DST จึงเกิดขึ้น

 

ในปัจจุบันมีหลายประเทศที่ยึดหลึกนี้และปรับเปลี่ยนเวลาของประเทศเมื่อช่วงเวลาดังกล่าวมาถึง เช่นประเทศในแถบภูมิภาคยุโรป สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ กรีนแลนด์ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอีกหลายประเทศ   

 

ผลกระทบต่อนักลงทุน

เนื่องจากเวลาราชการของประเทศเปลี่ยนไป ทำให้การทำงานของหน่วยงานภาครัฐขยับเลื่อนตามไปด้วย ข่าวสารหรือการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญต่าง ๆ อย่างเช่น CPI , Non-farm , GDP รวมไปถึงเวลาเปิด-ปิดของตลาดการลงทุนก็จะถูกปรับตามไปด้วย นักลงทุนที่ลงทุนในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบ DST จึงควรเช็คเวลาการเปิด-ปิดทำการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อจะไม่พลาดนาทีทองในการซื้อขายหุ้นอย่างช่วงที่ตลาดพึ่งเปิดและช่วงก่อนตลาดปิด

 

อ้างอิง

https://www.timeanddate.com/time/change/usa

wikipedia

 

#ลองลงทุน

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Facebook
Twitter
LinkedIn