รู้หรือไม่ ไทยติดอันดับ ประเทศที่มีประชากรว่างงานน้อยที่สุด อันดับ 4 ของเอเชีย

thailand-unemployment รู้หรือไม่ ไทยติดอันดับ ประเทศที่มีประชากรว่างงานน้อยที่สุด อันดับ 4 ของเอเชีย

รู้หรือไม่ ไทยติดอันดับ ประเทศที่มีประชากรว่างงานน้อยที่สุด อันดับ 4 ของเอเชีย

อันดับ 1 ได้แก่ประเทศ กาตาร์ ที่อัตราการว่างงานร้อยละ 0.1 ต่อจำนวนประชากร

อันดับ 2 ได้แก่ประเทศ กันพูชา ที่อัตราการว่างงานร้อยละ 0.61 ต่อจำนวนประชากร

อันดับ 3 ได้แก่ประเทศ ลาว ที่อัตราการว่างงานร้อยละ 1.3 ต่อจำนวนประชากร

อันดับ 4 ได้แก่ประเทศ ไทย ที่อัตราการว่างงานร้อยละ 1.37 ต่อจำนวนประชากร

 

ที่มา

https://tradingeconomics.com/matrix?g=asia

https://www.thaipost.net/economy-news/208472/

 

ลองลงทุน

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Facebook
Twitter
LinkedIn