Tripster แพลตฟอร์มบน Blockchain รายแรก ที่ให้สร้างรายได้ผ่านการท่องเที่ยว (Travel to earn)

Tripster คืออะไร

Tripster เป็นแพลตฟอร์มบน Blockchain รายแรกที่นำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้งานร่วมกับภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและสร้างเป็นชุมชนการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เหนือระดับขึ้นไปกว่าเดิม สร้างให้เกิดระบบนิเวศแบบ Travel-to-Earn ที่ประกอบไปด้วย Travel NFTs , ระบบ Proof of Travel Gamification , จักรวาลนฤมิตร (Metaverse) และฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมายที่จะสร้างประโยชน์และสร้างผลตอบแทนให้แก่ทุกภาคส่วนที่อยู่ในระบบนิเวศ Tripster นี้  

Tripster เปิดพื้นที่สำหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้เข้ามาอยู่ร่วมกันในแพลตฟอร์มภายใต้คอนเซปต์ “WIN-WIN-WIN” ทุกคนในแพลตฟอร์มเป็นส่วนสำคัญต่อการดำเนินงานในระบบ ตัวอย่างเช่น เจ้าของธุรกิจจับมือร่วมกับผู้สร้างคอนเทนต์ (Content creator) ร่วมกันเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวหรือกิจการของตน กิจกรรมต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูป การเขียนโปรการ์ด และอื่น ๆ สามารถนำมาทำเป็น NFTs เพื่อเก็บสะสมหรือขายต่อได้ และด้วยระบบ Blockchain และ NFTs นี้ จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวได้อย่างมหาศาล  

วัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์ม Tripster

Tripster เป็นแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวที่มีความมุ่งหวังจะยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงขึ้นกว่าเดิม ด้วยการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ ช่วยให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น นักท่องเที่ยว , บล็อกเกอร์ (Blogger) , ผู้สร้างคอนเทนต์(Content Creator) , ผู้ประกอบการโรงแรม หรือธุรกิจอื่น ได้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มนี้ทุกฝ่าย (WIN-WIN-WIN Model)

ฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ Tripster

  • Travel To Earn ท่องเที่ยวไปพร้อมกับการสร้างรายได้ด้วยหลากหลายวิธีที่ระบบออกแบบมาให้ เช่นการแบ่งปันเรื่องราวการเดินทางในรูปแบบใดก็ได้ให้แก่สมาชิกในระบบ , การสร้าง Referral link ให้แก่ผู้ที่สนใจการท่องเที่ยวตาม , หรือการซื้อส่วนลดผ่านตลาด NFTs ในระบบ ฯลฯ
  • Travel now pay later ผู้ที่ถือครอง NFTs ของระบบ จะได้สิทธิเข้าถึงบริการการกู้ยืมเงิน ทำให้สามารถท่องเที่ยวได้โดยยังไม่ต้องใช้เงินของตนเอง
  • Travel NFTs ฟีเจอร์ที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถนำสิ่งของ สถานที่ท่องเที่ยว บรรยากาศ รวมถึงความทรงจำดีๆ ระหว่างท่องเที่ยว นำมาสร้าง (Mint) ให้อยู่ในรูปแบบของ NFTs ได้
  • Holiday Swap เจ้าของกิจการสามารถรับชะรำค่าบริการด้วยเหรียญ RME เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้แก่ลูกค้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น 

เหรียญ TRIP เหรียญ RME

ภายในแพลตฟอร์ม Tripster จะประกอบไปด้วย 2 เหรียญ ได้แก่เหรียญ Trip และเหรียญ RME ซึ่งรายละเอียดของแต่ละเหรียญเป็นดังนี้ 

– เหรียญ Trip

เหรียญประจำแพลตฟอร์ม Tripster การนำไปใช้งานนั้นสามารถนำไป Staking เพื่อรับผลตอบแทนเป็นเหรียญ RME หรือ บัตรผ่าน NFTs ของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้ โดยในอนาคตทางโปรเจกต์มีแผนที่จะให้ผู้ถือเหรียญสามารถเปิด pool และสร้างผลตอบแทนเฉพาะของตนเองได้

– เหรียญ RME

เหรียญ RME หรือ Readme Token เป็นเหรียญอถรรประโยชน์ (Utility Token) ที่สร้างขึ้นบนมาตราฐาน BEP-20 ของ Binance Smart Chain ผู้ที่ถือเหรียญสามารถนำเหรียญไปใช้ซื้อ Voucher , สินค้า NFTs บนแพลตฟอร์ม , นำไป Swap และอื่น ๆ อีกมากมาย 

Roadmap

โปรเจกต์ Tripster วางแผนการดำเนินงานในอนาคตตาม Roadmap ดังนี้

#Tripster #travel to earn

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Facebook
Twitter
LinkedIn