Zipmex ประกาศระงับการให้บริการ Trade Wallet!!

ประกาศระงับการให้บริการ Trade Wallet

เนื่องด้วยสถานการณ์ต่างๆ รวมถึง ความผันผวนของตลาด เหตุการณ์ต่างๆในอุตสาหกรรม ตลอดจนปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นจากคู่ค้าทางธุรกิจหลัก อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท เพื่อรักษาเสถียรภาพของแพลตฟอร์ม บริษัทฯ จะระงับการถอนทุกกรณีชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม บริษัทขออภัยและขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความอดทนของท่านในระหว่างนี้  และทาง Zipmex ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า :

“ขออภัยในความไม่สะดวกและล่าช้าที่เกิดขึ้น ขณะนี้พบปัญหาการเข้าสู่ระบบ ส่งผลให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เรากำลังเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว และคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ตามปกติในเร็วๆนี้ เราขอให้ท่านมั่นใจว่าสินทรัพย์ของท่านปลอดภัย”

และได้กล่าวเสริมทิ้งท้ายไว้ว่า

“ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความอดทน ขณะนี้แพลตฟอร์มของเราและ Trade Wallet กำลังจะเปิดใช้งานได้ตามปกติ เราขออภัยในความไม่สะดวกก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ดี การโอนจาก Z Wallet ไปยัง Trade Wallet จะ ‘ถูกระงับการใช้งานชั่วคราว’ จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม บริษัทฯ​ จะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อระบบมีความเสถียร และการโอนดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามปกติ”

ที่ Zipmex การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้าทุกท่านคือเรื่องสำคัญ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อที่ฝ่าย Customer Support ตลอด 24 ชั่วโมง ที่

LINE Official: @zipmex
Facebook: Zipmex Thailand
แท็กที่เกี่ยวข้อง
Facebook
Twitter
LinkedIn